silueta horolezce

Rozumíte lezecké terminologii?

Lezení patří mezi velmi atraktivní sportovní činnosti především u mladší generace. Dokáže zaujmout však mládež, ale i dospělé. Jedná se o pohyb, který byl jako takový odjakživa běžnou součástí lidského života. Bohužel pokud byste se dnes podívali na hodinu tělesné výchovy na základní škole, zjistili byste, že tento pohyb činí dětem čím dál větší obtíže. Dětem, které většinu volného času tráví pasivním způsobem, naprosto chybí obratnost a přirozená síla v horních i dolních končetinách. Přitom pro všechny, co touží po formování fyzických i psychických sil je lezení skvělou příležitostí, jak toho dosáhnout.
silueta horolezce

Víte, co je to svis či bouldering?

o   Lezení a šplhání

Jedná se o pohyb těla ve visu nebo v podporu. Nahoru vylézáme, dolů slézáme. Pojem plazení se využívá v případě, že jsou v kontaktu s podložkou nejen nohy a paže, ale také trup. Šplhání je poté pohyb vzhůru po něčem svislém za pomoci rukou i nohou. Oba pojmy se někdy překrývají.

volné lezení

o   Ručkováni a stoupání

Při ručkováni se pohybujete jen pomocí paží, naopak při stoupání se pohyb uskutečňuje pomocí dolních končetin. Vystupováni je pohyb nahoru, sestupováni je pohyb dolů.

o   Vis, svis a shyb

Při visu se držíte chytů nebo nějakého nářadí buď rukama nebo nohama nebo obojím. Pokud jsou při visu paže napjaté, jedná se o svis, pokud jsou pokrčené, mluvíme o shybu.

o   Sportovní lezení

Jedná se o lezeckou aktivitu, která má svá daná pravidla. Provozuje se buď v přírodě, nebo na umělých lezeckých stěnách. Míra rizika je přitom malá, jde zde především o pohyb jako takový. Mezi disciplíny sportovního lezení patří: lezení zajištěných cest na skalách, lezení na umělé stěně, bouldering nebo sportovní lezení v ledu.

skalní stěna

o   Bouldering

Slovo bouldr znamená v překladu lezecký problém. Ten může dosahovat různé obtížnosti. Právě tato disciplína dosáhla v posledních letech největšího nárůstu popularity. Stala se dokonce samostatnou disciplínou.

žena fitness

Silový program nesoucí název CrossFit

V 90. letech díky Gregu Glassmanovi vznikl sport nazývající se CrossFit. Prvně byl tento sport představen roku 1995 u příležitosti k tomu otevřené tělocvičny. V dnešní době je k dispozci již několik tisíc tělocvičen uzpůsobených pro tento druh cvičení.
 
Stručně lze CrossFit definovat jako zcela souhrnný rozvoj lidské bytosti bez konkrétní specializace. I když tento sport se těší popularitě zejména ve spojených státech, avšak už i k nám si razí pomalu cestu a nachází své stoupence.
žena fitness 

Smyslem CrossFitu je…
 
Význam v CrossFit sportu spočívá v tom, stát se zkrátka nejvíce fit cvičencem. Ve výsledku být v dobré kondici ve všech směrech, tj. ve vytrvalosti, pružnosti, síle, výdrži, rychlosti, přesnosti, stejně tak v hbitosti, ve vyvážené rovnováze i koordinaci.
 

CrossFit ve znamení neustálé změny
 
Jedná se o jedinělost cvičebního plánu či programu, který zde zkrátka není striktně stanoven, čímž se tak cvičení nestává pouhou rutinní záležitostí. Je všeobecně známo, že tělo si velmi rychle zvykne na pravidelnost stejné zátěže v rámci sportu, kdy po určitém intervalu je již imunní a výsledky se již nedostavují v takové intenzitě jako na začátku. A tímto se stává CrossFit jedinečným. Zde je dána stopka nejen rutinně, ale především nehrozí monotónnost. Každé cvičení je jiné, tělo si tak nemůže zvyknout na stejnou dávku zátěže. CrossFit se zaměřuje na slabiny sportovce neboli cvičence, tím je tak dosažen mnohem viditelnější efekt. Po absolvování CrossFitu pak není problém uběhnout nejen běžecký závod na delší trať či dokonce maraton, ale též zvládnout i vzpěračskou disciplínu.
Crossfit a žena 

Začátek bývá krušný aneb je třeba vědět, že…
 
Samozřejmostí je odhodlání a chuť chtít. Nicméně nutno podotknout, i když můžete být trénovaní díky běhu či plavání, bude první hodina zajisté náročná. Před každým cvičením je důležitá řádná rozcvička a zahřátí těla. Nicméně náročnost stoupá úměrně s počtem vámi absolvovaných tréninků. Tudíž není třeba značných obav, jak zvládnete svou první lekci. Náročnější cviky a prvky se přidávají postupně.